Saturday, October 24, 2009

Просветените хора

"- Лилиян, каква е целта на живота ти - попита той.
- Какъв груб въпрос! Никой просветен човек не би го задал.
- Добре какво правят просветените хора с живота си?
- Може би не се опитват да правят нищо. В това е и тяхното просветление."

Айн Ранд, Атлас изправи рамене, стр.410

No comments: