Thursday, March 28, 2013

Какво е проект?

Вчера вечерта изнесох лекция на тема "Въведение в Канбан" в betahaus. Нарочно наблегнах на системното мислене и как Канбан ни позволява да стабилизираме всяка една система ползваща интелектуален труд. Един от присъстващите попита дали мога да опиша система, която работи само по проекти?
Моят отговор беше, че независимо дали една организация работи по проекти или не ние пак трябва да я разглеждаме на първо място като система.
Днес ми хрумна един пример, който мисля ще илюстрира тезата ми - пътуване с кола от точка А до точка Б.
Аз всеки ден пътувам с кола от къщи до офиса. Отнеме ми  средно около 10 мин и го смятам за рутинно упражнение. Факта, че го смятам за рутинно показва, че вариацията е много малка и точно затова аз мога да предвидя времето за пътуване (оперативното време) с голяма сигурност.
Ако обаче реша да отида до Габрово това ще е съвсем друга история. Първо - никога не съм ходил до Габрово и съответно не зная кой път да хвана. Второ - не познавам условията по пътя -  брой дупки, брой тирове и други подобни. Трето  - трябва да осигуря финансиране за да мога да си платя горивото необходимо за пътуването. Видно е, че вариацията е много голяма и ако трябва да предвидя времето необходимо за пътуването аз ще трябва да поработя върху план.

Пътуването до Габрово е проект. Пътуването до офиса е рутина. Но и двете пътувания ще бъдат изпълненеи от системата състояща се от мен като шофьор, колата и пътната мрежа.

No comments: