Monday, February 11, 2013

Примери за използването на Законът на Литъл

Нека отново напишем Законът на Литъл:


TH=WIP/CT

където WIP (количество незавършена продукция) e складовата наличност между началната и крайната точка на прозводственият процес; TH (дебит) e средният брой произведени продукти; CT (оперативно време) е средното време между постъпването на една заявка в производството до складирането и като готов продукт или с други думи времето което заявката прекарва като WIP.

Нарочно използвам TH, WIP и CT за по-лесна ориентация при четене на документи на английски.

Няколко примера:

1) Продавач във магазин има средно 4 клиента на опашка на касата. Нов клиент пристига средно на 2 минути. Колко време средно ще чака един клиент за да бъде обслужен?

TH(дебит)=0,5клиента/мин
WIP (количество незавършена работа)=4 клиента
CT(оперативно време)=WIP/TH=4/0,5=8 минути

2) Ресторант има места за 60 човека. Един човек прекарва средно по 2 часа в ресторанта. Колко човека влизат в ресторанта средно на час?


WIP (количество незавършена работа)=60 клиента
CT(оперативно време)=2 часа
TH(дебит)=WIP/CT=60/2=30 човека/час


3) Застрахователен брокер получава средно по 160 запитвания на ден за продуктите които предлага. Обработката на една запитване отнема средно 30 минути. Ръководството иска да е сигурно, че всяко едно запитване ще бъде обработено в деня в който е получено. Приема се че всяко запитване се обработва само от един служител. Колко служителя ще са необходими за обработка на запитванията?

CT(оперативно време)=0,5 запитвания/час
TH(дебит)=160 запитвания/ден=20 запитвания/час
WIP (количество незавършена работа)=TH*CT=20*0,5=10 заявки*1 служител=10 служителя

За правилното използване на Закона на Литъл трябва да се уверим, че се използва същата мерна единица за време (час, минути, ден) за Оперативното време и за Дебита.

4) Ресторант за сандвичи използва 3500кг месо на седмица. Управителя иска да е сигурен, че когато се използва месото е на не повече от 2 дена. Колко килограма месо трябва да се поддържат в хладилника?

CT(оперативно време)=2 дни
TH(дебит)=3500кг/седмица=500кг/ден
WIP (количество незавършена работа)=TH*CT=500*2=1000кг

No comments: