Saturday, June 29, 2013

Ликвидността на Персонала обяснена чрез Теорията на Ограниченията

Въпреки, че много от хората практикуващи Канбан се притесняват за това как да управляват вариацията на единиците работа обработвани от системата, много по-голям източник на вариация се крие в хората, вършещи работата.
Тук идва понятието Ликвидност на Персонала  - където работата се възлага не най-добрите, а на средноквалифицираните хора, които едва могат да свършат работата.
Най-опитните и способни хора са оставени да плуват свободно като не се обвързват със конкретни задачи. Така че, ако има проблем, те са незабавно на разположение за да помогнат на средноквалифицираните  хора да се справят с него. В същото време, тъй като те не са ангажирани с конкретна единица работа, това че помагат на някого няма да доведе до забавяне на нещо друго.
От гледна точка на Теорията на Ограниченията прилагайки Ликвидността на Персонала ние изграждаме капацитетен буфер за покриване на специалните вариации в процеса на работа.
Това на практика означава, че ние следваме Петте фокусиращи стъпки, препоръчвани от Теорията на Ограниченията:
1) Ние идентифицирахме ограничението на системата - средноквалифицираните хора, които едва могат да свършат работата. Те обаче са достатъчно квалифицирани за да поемат естествената вариация в единиците работа.
2) Ние решихме как да как да максимизираме използването на ограничението - като средноквалифицираните хора работят със всички сили работа, която едва могат да свършат.
3) Ние подчинихме всичко останало на ограничението - най-способните хора не са тези, които вършат работата.
4) Ние увеличаваме капацитета на ограничението на система - чрез обучение на средноквалифицираните  хора. В същото време ние обучаваме и най-способните хора, за да се гарантира, че системното ограничение (в случая средноквалифицираните хора) няма да се премести другаде.
5) Връщаме се на стъпка 1, и не позволяваме инерцията да създаде ново ограничение на системата.

No comments: