Wednesday, May 19, 2010

Блгаринът иска да бъде ценен не за това, което прави, а за това, което е

"...Причината е, че българинът се отнася към успеха на своя сънародник като към кражба, като нечестно нещо.И тук има много дълбоки причини. Ако искаме да кажем нещо оригинално, аз бих цитирал Марчела Абрашева, български социолог, която казва великолепното изречение, че българинът иска да бъде ценен не за това, което прави, а за това, което е." Андрей Райчев

No comments: