Saturday, October 24, 2009

Изгонените от рая няма да бъдат приети обратно

Когато Адам и Ева вкусили от забраненият плод на дървото за познаване на добро и зло, Господ ги изгонил от Рая осъждайки ги - с мъка да раждат децата си и с пот на лицето да ядат хляба си.
Така Познанието се превръща в бреме за Човека. Всеки отказ от използване способността на Човека да познава добро и зло е опит за отхвърляне на бремето.

Подобни опити са безнадежни, защото изгонените от Рая няма да бъдат приети обратно.

No comments: