Sunday, October 25, 2009

Трансрационалното

"... Субектът и обектът са едновременно отделни реалности и аспекти на едно и също нещо: истинско единство в многообразието. Това единство в многообразието обаче не може да се формулира в рационални термини по начин, който има смисъл за всеки, неизпитал трансрационално преживяване. Следователно "доказателството" за това недуалистично решение може да се открие единствено на по-нататъшното развитие на съзнанието от онези, които искат да знаят отговора."

Кен Уилбър, Интегрална психология, стр. 262

"...Does it require deep intuition to comprehend that man's ideas, views
and conceptions, in one word, man's consciousness, changes with every
change in the conditions of his material existence, in his social relations
and in his social life?"

THE COMMUNIST MANIFESTO, p.35

Общото между горните два цитата е идеята, че не е необходимо рационално обяснение за света около нас. Това което е необходимо е наличието на "просветени" хора които имат "deep intuition" или по-точно казано "трансрационално преживяване".

Това което "непросветените" трябва да направят е не да разсъждават, а да изпълняват.

No comments: