Thursday, February 21, 2013

Законът на Литъл е всъщност само частен случай...

Законът на Литъл L = λW всъщност е частен случай на по-общата теорема (Закон на Брумел) H = λG където за всеки елемент влизащ в системата се дефинира тегловна функция fi(t). Подробно описание има в използваната литература.

H = λG ни позволява да сложим различни тегловни функции, например разход или печалба на времето, което всеки елемент i прекарва в системата. Законът на Литъл е частен случай където fi(t)=1 за t ∈  [ti,ti+li] и li=Wi

Пример:

Магазин сайт има средно 1000 клиента/ден. Всеки клиент харчи средно по 5 лв. Искаме да знаем колко е средният приход на магазина на ден. Използвайки закона на Брумел:

H (среден приход на ден) = λ (среден брой клиенти на ден) G (среден харч от клиент)=1000 клиента/ден * 5 лв = 5000лв/денИзползвана литература:

No comments: